No721嫩模钟晴私房吊带内衣配白色蕾丝裙秀完美身材性感9P钟晴头条女神

No721嫩模钟晴私房吊带内衣配白色蕾丝裙秀完美身材性感9P钟晴头条女神

 如湿,干掺;干,用烛油调,敷。原因胞胎之寒以至茹而即吐,而今胞胎自热矣,尚有施而不受者乎!若改汤为丸,朝夕吞服,尤能摄精,断不至有伯道无儿之叹也。

此药能治唾中有红线,名曰肺痿。凡积聚之脉实强者生,沉小者死。

二剂而色淡,四剂而青绿之带绝,不必过剂矣。每服二钱,灯心煎汤调服。

加味生化汤治血块日久不消,半月后方可用之。加味生化用防风,炙草羌活桃归芎。

忌盐酱,甜物少用。一方治大小便关格不利。

一方治风寒郁于肺,夜嗽者用。治法宜以开郁为主,若徒开其郁,而不知平肝,则肝气大开,肝火更炽,而血亦不能止矣。

Leave a Reply